Stemcoach & expressie

Meer mogelijkheden

Als er een aanleiding is of de behoefte om de mogelijkheden van je eigen stem te vergroten.

Nieuwe baan

Als je een nieuwe baan hebt die om een andere manier van communiceren vraagt.

Voice-over, podcast & vlog

Voor presentatie- en PR-doeleinden wordt vaak gebruik gemaakt van filmpjes. Ook vlogs en podcasts nemen een hoge vlucht. Levendigheid & verstaanbaarheid zijn hier natuurlijk zeer belangrijk.

Meer expressie

Als je graag expressiever en levendiger presentaties wilt geven.

Zelfvertrouwen

Als je meer zelfvertrouwen wilt hebben in jouw manier van uiten en duidelijker wilt overkomen.

Betere communicatie

Als je in persoonlijke relaties merkt dat de communicatie niet zo verloopt als je eigenlijk zou willen.

Stemproblemen

Als een verwijzing naar een logopedist niet aan de orde is, maar je wel verbetering wenst.

Het doel van de stemcoaching

Je eigen stem leren kennen

Op basis van theorie én ervaren ontdek je met stemcoaching de mogelijkheden en de werking van je eigen stem. Daarnaast leer je meer uit je stem te halen en vergroot je je stemvaardigheden om gevoelens en gedachten uit te drukken. Dit doen we zowel voor stemgebruik in de persoonlijke sfeer als voor groepen.

Belemmeringen wegnemen

We onderzoeken samen welke belemmeringen je hebt om je gevoelens en gedachten uit te drukken. Vervolgens reik ik je manieren aan om die belemmeringen weg te nemen en jezelf vrij te voelen je uit te drukken zoals jij dat wilt. Meer vrije expressie in stem en geluid.

Hoe?

We stellen vast wat de specifieke doelen voor de coaching zijn en spreken het aantal sessies af (meestal zijn het 6 à 8 sessies van ongeveer 1½ uur). Het behalen van die doelen is bepalend voor hoe succesvol de coaching is.

We werken naar de doelen toe door middel van:

  • Houdings- en ademhalingsoefeningen

  • Oefeningen om het lichaamsbewustzijn te vergroten (bodymapping, mindfulness)

  • Visualisaties

  • Koppeling van klank maken en bewegen

  • Zang

  • Werkvormen die je in staat stellen zelfsabotage en belemmerende overtuigingen in jezelf weg te nemen

    Wat is je mindset? Welke gedachten en ideeën houden je tegen je op een bepaalde manier uit te drukken? En kloppen die wel?

Roland Hangelbroek stemcoach

Visie

Voor mij is respect voor de eigenheid van elk individu een belangrijk uitgangspunt bij de stemcoaching. Alleen als je spreekt vanuit je eigen authenticiteit kun je namelijk echt iets aan de manier waarop je jezelf uitdrukt veranderen. Introverten hoeven niet extravert te worden!

Ik help je met technische verbeterpunten, maar leer geen ‘maniertjes’ aan. In mijn lessen gaat het er namelijk om hoe je je stem gebruikt van binnenuit, vanuit ervaren hoe echt iets voor jou voelt. Dat gebeurt niet met recepten als ‘als je duidelijk over wilt komen, moet je laag en luid spreken’. Als je écht voelt wat je zegt, klinkt dit onherroepelijk door in je stem. Dat is het leuke!

Workshops stemcoaching & expressie

Op aanvraag geef ik workshops aan groepen, toegesneden op een specifieke vraag over stem en expressie. Zo verzorg ik vanaf 2010 voor de Kennisdagen van Gezond & Zeker de workshop ‘Je stem als coachingsintrument’. Voor dezelfde organisatie gaf ik in 2015 een workshop ‘Samenwerking in woord en gebaar‘, over haptonomische en communicatieve inzichten in de zorg. In 2017 verzorgde ik voor Kanzeon Rotterdam een workshop ‘Aandacht & Klank‘.

Gerelateerde berichten