Laden Evenementen

In 2014 nam het Basilius College deel aan “Sacred Bridges” – een project in het kader van afnemende tolerantie jegens islam, minderheden en asielzoekers. Het bijzondere programma bestond destijds uit een vervlechting van Psalmen van David in de joodse, christelijke en islamitische traditie. Dit alles onder leiding van Stephen Connolly.

De inspirerende samenwerking van toen leidt nu tot Drop slow tears – notes from a small island. Stephen: “Een groot deel van het programma is van reflectieve en devotionele aard, een rode draad van langzaam vallende tranen gelardeerd met gekleurde penseel-streken van spiritueel optimisme. Ik ben opgetogen dit programma met het Basilius College te presenteren. I think we have a winner!”

De bewogen tekst “Drop slow tears” vomt de rode draad, in zettingen van Gibbons, Walton én Leighton. Verder bestaat het programma uit het prachtige “Requiem” van Howells en andere werken uit alle perioden van de rijke Engelse koortraditie – van Tallis en Byrd via Purcell tot Delius – five centuries of English choral music.

Het concert sluit af met een aantal beroemde King’s Singers‐arrangementen die weliswaar niet in dezelfde voorafgaande beschouwende geest zijn, maar die de dan gecreëerde sfeer zeker niet verstoren. Als speciale bijdrage heeft Stephen één zo’n arrangement in een Basilius-zetting herschreven.

Vertel het aan anderen!